2022/1

aucp-2022-1.pdf

A tartalomból:

Graeme Murdock: The Várad Bible in Reformed Religious Life and Culture 
Hermán M. János: Kisszántói Pethe Ferenc bibliakiadási szolgálata...
Kurta József Tibor: „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” A Váradi Biblia rövid története 
Kurta József Tibor: A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 
Oláh Róbert: A Váradi Biblia a magyarországi református gyűjteményekben 
Pálfi József – Balázs Géza: A 360 éves Váradi Biblia
Zabán Bálint Károly: A nagyváradi puritán kör – Köleséri Sámuel mint a Váradi Biblia széljegyzetei írójának élete, szolgálata és munkássága