2022/2

A tartalomból:

Balázs Emőke: Bőrbe varrt jelentéshordozók 
Balázs Géza: “Soulful” Grammar 
Czeglédi László: Tisza Kálmán – család, politika és a „generális”...
H. Tóth István: László-énekünkről és az irodalmi nevelésről 
Hamzók Judit: Tudomány és oktatás az egri Líceumban 
Molnár-Tamus Viktória Gabriella: Conductor Imre Csenki’s Years in Debrecen... 
N. Császi Ildikó: Vitéz János – Janus Pannonius 550 
Nagy Anita-Andrea: Hagyományos és modern madárijesztők... 
Pál Imola: A kiskolcsi református temető szemiotikai vizsgálata 
Pápai-Szász Erika: Borral kapcsolatos frazémák a szilágypéri nyelvhasználatban 
Verók Attila: „Illendő dolog az, sőt szükség, hogy a’ki az idegen országokat akarja meg látni, elsöben tudja a’ maga Hazáját.”...
Zima (Tankó) Anna: Jelek a csecsemőn és jelentésük a népi kultúrában 

acta-2022-02.pdf