Kiadványaink

Eddig megjelent kiadványaink

 • Benedek Andrea: Deutsch für dich, neked, pentru tine
 • Bögre Zsuzsa – Bernáth Krisztina (szerk.): Közelítések az élettörténetek kutatásához. Olvasókönyv a kvalitatív módszerek tanulmányozásához (tanulmányok)
 • Czibula Katalain – Emődi András – János Szatmári Szabolcs (szerk.): Dráma–múlt, színház–jelen:Tanulmányok a dráma és színháztörténet köréből (tanulmányok)
 • Demeter M. Attila (szerk.): Politikai doktrínák (szöveggyűjtemény)
 • Emődi András: Bihar megyei kéziratos térképek
 • Emődi András: Kapucinusok és könyvtárak Nagyváradon
 • Flóra Gábor – Belényi Emese: A társadalmi inklúzió szociológiája (egyetemi jegyzet)
 • Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok (1969–2004) (válogatott tanulmányok)
 • Gizella Boszák (szerk.): Schwerpunkte der deutschen Grammatik (Übungsbuch)
 • Hermán M. János: Bethlen Miklós életének és gondolkodásának evangéliumi vonásai (tanulmányok)
 • Hermán M. János: Johannes a Lasco élete és munkássága 1499–1560 (tanulmányok)
 • János Antal: Rev Revolution
 • János Szatmári Szabolcs (szerk.): Deutsche literatur im 18. Jahrhundert (Aufklärung, Empfindsamkeit, Sturm und Drang klassik) (szöveggyűjtemény)
 • János Szatmári Szabolcs (szerk.): Germanistik ohne Grenzen 1–3. (konferencia-kötet)
 • János Szatmári Szabolcs (szerk.): Globale und lokale Denkmuster (Festschrift für Elena Viorel zum 70. Geburtstag) (konferenciakötet)
 • János Szatmári Szabolcs (szerk.): Wissenschaften im Dialog 4–6. (konferenciakötet)
 • János Szatmári Szabolcs, Andrea Benedek, Gizella Boszák, Eszter Szabó, Renata Alice Crisan, Noémi Kordics (szerk.): Begegnungsräume von Sprachen und Literaturen 7–8. (konferenciakötet)
 • Molnár János: Az aradi állásfoglalás a magyar-román diplomáciai kapcsolatok és a "Vasile-dosszie" tükrében (tanulmányok)
 • Molnár János: Szigorúan ellenőrzött evangélium I.
 • Pásztor Rita – Szűcs Enikő: Útmutató a szociálpolitika és szociális menedzsment szakterületekhez (egyetemi jegyzet)
 • Szilágyi Györgyi – Flóra Gábor – Bernáth Krisztina: Társadalmi erőforrások, regionális együttműködés, gazdasági integráció (konferenciakötet)
 • Szilágyi Györgyi – Gidai Erzsébet (szerk.): Gazdaság, régiófejlesztés, oktatás (konferenciakötet)
 • Szilágyi Györgyi – Tolnai Tímea: Vallásszociológia (egyetemi jegyzet)
 • Szűcs István (szerk.): Társadalomtudomány – neveléstudomány (tanulmányok)
 • Titus Pop: British Cultural Studies (egyetemi jegyzet)
 • Tonk Márton: Bevezetés a középkori filozófiába (egyetemi jegyzet)
 • Tőkés István: Református keresztyén tanítás
 • Ujvárossy László: A progresszív művészet Nagyváradon, a 80-as években
 • Vincze Gábor: A Historical Chronology of the Hungarian Minority 1944–1989
 • Vincze Gábor: Gúzsba kötött kisebbség

Kiadványaink megvásárolhatók a kiadó székhelyén.