Szakértői értékelés

A Partium Kiadó által használt szakértői értékelés folyamata

A Partium Kiadónál végzett szakértői értékelések típusai a következők: 

1. Blind peer-review értékelés

A blind peer-review egy folyamat, amely a nyilvánosság számára készült anyagok értékelésén és felülvizsgálatán alapszik, és amely során az értékelés név nélkül történik, úgy, hogy a szakértők  nem ismerik a szerző nevét, a szerzők sem ismerik az értékelőket. 

Az ebben a folyamatban résztvevő értékelő szakemberek változatos szakmai háttérrel kell rendelkezzenek, ha lehet, azokon a területeken szakosodva, amelyekhez kapcsolódik az értékelési anyag. 

Az értékelőket a kiadó választja ki, vagy a kötetek felelős szerkesztői, úgy, hogy a megfelelő szakcikket vagy fejezetet az adott kötetben a megfelelő szakmai háttérrel rendelkező szakember lektorálja. 

A referensek egymástól függetlenül elemzik a szöveget a következő kritériumok alapján:

• a szöveg koherenciája

• a megfogalmazás egyértelműsége;

• az információ minősége; 

• eredetiség, szakmaiság, szakmai hozzájárulás; 

• a módszertan, ahol van, vagy szükséges; 

• a bibliográfia és a hivatkozások minősége; 

• más, a referens által fontosnak tartott kritériumok.

A szöveg elemzése után, a referensek a kiadónak vagy a kötet szerkesztőinek egy lektori véleményt készítenek, amelyben részletesen kitérnek a következő szempontokra:
- a szöveg erősségei (tartalom, nyelvezet, felépítés, hivatkozások)
- a szerzőnek megfogalmazott ajánlások (tartalom, nyelvezet, felépítés, hivatkozások)

A lektori véleménynek tartalmaznia kell a referens javaslatát az alábbiak közül:
- javasolja az anyag közzétételét
- elfogadja az anyag közzétételét
- fenntartásokkal elfogadja az anyag közzétételét (módosításokkal)
- elutasítja az anyag közzétételét

A lektori véleményt elküldik a szerzőnek. Az anyag elfogadása esetén, a szerzőnek figyelembe kell venni a referensek ajánlatait, javaslatait.

Ha a referens fenntartásokkal (módosításokkal), fogadta el az anyag közzétételét, akkor a szerzőnek végre kell hajtani azokat, a cikk csak abban az esetben publikálható, ha a megfelelő módosítások megtörténnek.

Ha  a referens elutasítja az anyag közzétételét, akkor ezt közlik a szerzővel. 

2. Double blind peer review

Ebben az esetben a folyamat hasonló az 1. pontban bemutatotthoz, azzal a különbséggel, hogy az objektívebb értékelés biztosítása érdekében két referensre van szükség, és a szerkesztési folyamat során mindkettő észrevételeit figyelembe veszik. A szöveg akkor tekinthető közzétehetőnek, ha egyik lektor sem utasítja el. Ha az egyik referens elutasítja a szöveget, azt nem teszik közzé.  

3. A monográfiák, a szerzői kötetek szakértői felülvizsgálatának folyamata

Esetükben az értékelési folyamat a következő szakaszokban zajlik:
- a szövegeket a szerkesztőségben elemzik, hogy lássák, megfelelnek-e a szerkesztőségi minőségi előírásoknak; 
- ezt az ellenőrzést követően két stratégia fogadható el: 

a. a szerkesztőség elküldi a szöveget a megjelentetendő kötet szakterületének megfelelő referensének. Ebben az esetben a referens közli a kiadóval a döntést, és adott esetben észrevételeit és követelményeit. A kiadó elküldi a szerzőnek a referens véleményezését, a publikálásról szóló döntést és az esetleges kért változtatásokat. A kért változtatások végrehajtása után a referens leellenőrzi  a végleges szöveget, és dönt a megjelentetésről.

b. a kiadvány szerzője bemutatja a szöveget, az adott szakterület szakembereinek részletes lektori véleményezésével együtt (a szerző javaslatára választanak referenset). Ebben az esetben a szerkesztők döntenek arról, hogy az anyag szilárd alapot jelent-e a kötet kiadásához, vagy az a) pontban leírt eljárást kell-e követni.