Editura Partium

book01

 

Editura Universităţii Creştine Partium, Editura Partium a fost înfiinţată în anul 2003.
Este subordonată Universităţii şi funcționează ca subunitate a acestuia, pe baza regulamentului aprobat de Senatul Universității.

Editura publică cărți științifice, cursuri, manuale universitare, volume pentru manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, totodată revistele ştiinţifice Partiumi Egyetemi Szemle, Argumentor, Staféta şi Acta Universitatis Christianae Partiensis.

Cu ajutorul editurii au apărut şi apar titluri ce acoperă numeroase domenii de studiu și de cercetare, reflectând totodată la viaţa academică al Universităţii: filologie, lingvistică, filosofie, psihologie, sociologie, studii culturale, ştiințe ale comunicării, ştiințe ale educației, ştiințe economice, teologie, muzică şi arte.

 

Cominisia editorială:

dr. Debrenti Edith, director
Horváth István, director operativ
dr. Szász Erzsébet (Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale)
dr. Horváth Gizella (Facultatea de Litere și Arte)